Navigation

Tawmat tachawit

Awal kul aseggas neqqar-it
Mas T. Djellal
kahina.org

Kull aseggas atrar neqqar aseggas-a ad kkren icaweyen ad mlilen s tawmatt d wulawen d izeddagen ad sskeren amussu n yedles ad refden axenfuf n yetma-tsen deg wammas n tmurt n tmazgha acku yal tama ass-a gher-s ahil yettxussan ameghnes-nnes ghef tinettit n imazighen s tsertit d ttazeddagt.
2957 yudfed fell-anegh u netcnin deg wawras ur nufi tifrat i tkerrisin yeqqnen, amussu arni ghaf say ur nufi abrid iqedd ad t-nawi mank ad nawedh gher iswan-negh.
Awadh gher matta agher nettazzal yezger webrid-nnes, arni yetchur d isennanen Maca adhran n usirem gher umahil, yeqqim d awal bla anamk.
Ur nuch ad nraja aseggas ad yegguren 2958 mank ad nerni ad nraja aseggas yellan sdeffer-nnes wighrimen ssuxsulen fell-anegh.
Izerfan n icaweyen deg wawras nigh di tmura tiberraneyin ur llin, s lexsus ma nutlay ghef yedles,d tinettit.
Ur nessin maghef ass-a Icaweyen ani llan tectan ad dhefren sbayer n yudan wad zagzen lejnas deg wechal n tinettit-nnsen wadedjen tinettit-nnsen.
Iseqseyen yettwafsren ass-a tenndhen ghef wembehri n yudan iberrabneyen si temsalin-aya :
- Tagumit arnas Idhes n imeghnasen s umata deg wawras.
- Ur llin irumadh ghef ughir n tidduklatin.
- I meghnasen n wass-a nigh ya n wassennat ur ghersen iman n tadukkli kull ict
yettazzal ghef wagel-nnes i netta d yemddukal-nnes.
- Imeghnasen deg wawras ssaramen ukkel ad ilin d iselwayen n umussu adelsan.
- Tawmatt d ssfa ur llin gher imeghnasen a yedjin ifriwen n umussu ad igiten wad
feclen.
- Ur llin nezzh n lisite n lanternet ad semghrent wad ssegdrent lrsal n wedles d
tussna n umezruy deg walliwen n leghruz imaynuten...

Photo: kahina.org

1 commentaire :

Anonyme a dit…

Nesla belli imeghnas MCA bdhoun ttemlalayen baca ad-d-ssekkren amoussou aseggwas-a.
Aqqel:
www.mca-awras.blogspot.com
nigh ektheb-asen gher:
www.mcacontacts.unblog.fr